EN
STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Prezentacja Spółki i strategia

Vivid Games S.A. jest wiodącym polskim producentem i wydawcą gier na urządzenia mobilne od ponad 10 lat działającym na globalnym rynku.

W ramach działalności produkcyjnej grupa Vivid Games skupia się na tworzeniu oryginalnych gier mobilnych o wysokich walorach jakościowych w oparciu o własne lub zewnętrzne IP w modelu biznesowym free-to-play. Gry wyprodukowane wewnętrznie oraz pozyskane za pośrednictwem programu wydawniczego są dystrybuowane cyfrowo na całym świecie do blisko 3,0 mld aktywnych graczy.

Strategia spółki ma na celu zwiększenie przychodów poprzez m.in. dywersyfikacje portfela gier i obejmuje:

  • Produkcję i publikację zaawansowanych gier mobilnych w modelu free-to-play,
  • Program publikacji gier zewnętrznych,
  • Uruchomienie innowacyjnej w skali światowej platformy mobilnego e-sportu,
  • Zwiększenie nakładów na B+R i rozwój autorskich technologii,
  • Rozwój i pogłębienie współpracy ze strategicznymi partnerami,
  • Zwiększenie obecności i przychodów z rynków azjatyckich,
  • Inwestycje w IP,
  • Rozwój poprzez fuzje i przejęcia.

Największym dotychczasowym sukcesem Spółki jest seria Real Boxing®, która trafiła do 49 mln odbiorców na kilku platformach sprzętowych na całym świecie.

Działalność Spółki prowadzona jest przez doświadczonych założycieli, a współpracuje z nią aktualnie około 80 wysokiej klasy specjalistów z Polski oraz z zagranicy. Zespół i produkty Spółki zostały wyróżnione licznymi nagrodami m.in.: Best Indie Developer 2013, Apple Editors' Choice, Best of App Store, Best of Google Play i wieloma innymi.

Od 2012 roku Spółka była notowana na rynku NewConnect (NC30 index), a we wrześniu
2016 roku notowania przeniesione zostały na główny parkiet warszawskiej GPW. 5 maja 2017 roku wyemitowanych zostało 10,5 tys. obligacji na okaziciela serii A.

Kapitał zakładowy wynosi obecnie 2 826 871,50 PLN i dzieli się na 16 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 8 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 295 465 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 349 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 323 250 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Grupę kapitałową Vivid Games S.A. tworzą oprócz Emitenta 3 Spółki zależne, których działalność pełni funkcje wspierające. Kluczowym elementem strategii Vivid Games jest produkcja i publikacja zaawansowanych gier mobilnych w modelu biznesowym free-to-play. Vivid Games posiada dwa biura – siedzibę główną w Bydgoszczy, oraz oddział w Warszawie.