EN
STRONA GŁÓWNA VIVID GAMES

Strategia

Spółka realizuje strategię, której najistotniejsze elementy to:

  • Produkcja i publikacja zaawansowanych gier mobilnych w modelu free-to-play
  • Program publikacji gier zewnętrznych Vivid Games Publishing
  • Uruchomienie innowacyjnej w skali światowej platformy mobilnego e-sportu
  • Zwiększenie nakładów na B+R i rozwój autorskich technologii
  • Rozwój i pogłębienie współpracy ze strategicznymi partnerami
  • Zwiększenie obecności i przychodów z rynków azjatyckich
  • Inwestycje w IP
  • Rozwój poprzez fuzje i przejęcia

Realizacja strategii pozwoli na ugruntowanie pozycji Vivid Games S.A. w światowej czołówce developerów gier mobilnych. Skupienie na ekspansji w kierunku rynków azjatyckich oraz poszerzenie portfolio oferowanych produktów znacząco zwiększą liczbę użytkowników gier, co przekłada się bezpośrednio na przychody ze sprzedaży.Działalność badawczo-rozwojowa skupia się na rozwoju autorskich technologii i analizie danych, dzięki czemu realizowane projekty są dostosowane do oczekiwań graczy i rynku.

W celu poprawy płynności, zwiększenia przejrzystości i zaufania inwestorów, 30 września2016 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.